Alternate Text

סוגי
מחלות
רשתית

הרשתית היא שכבת תאים הנמצאת בצד האחורי של העין, שבה מתבצע הליך המרת האור הנקלט בעין לאותות חשמליים. האותות החשמליים נשלחים דרך עצב הראייה למוח ומתורגמים לתמונה. מחלות רשתית הן מחלות המשבשות את התפקוד התקין של הרשתית, ולאורך זמן משפיעות על הראייה, לעיתים עד לכדי אובדן ראייה. קראו עוד על סוגי מחלות הרשתית הקיימות, כיצד הן באות לידי ביטוי ומהם גורמי הסיכון להתפתחות כל אחת מהן.

AMD - ניוון מקולרי גילי

ניוון מקולרי גילי

AMD
Age-related Macular
Degeneration

הגורם המוביל לאובדן ראייה בקרב בני ובנות 60 ומעלה

למידע נוסף
DME ו-DR - מחלות עיניים סוכרתיות

מחלות עיניים סוכרתיות

DME ו-DR
Diabetic Macular Edema /
Diabetic Retinopathy

מחלות הנובעות מרמות גבוהות ובלתי מבוקרות של סוכר בדם

למידע נוסף
RVO - חסימת ורידי הרשתית

חסימת ורידי הרשתית

RVO
Retinal Vein
Occlusion

חסימה של כלי דם ברשתית שעלולה להוביל לשינוי פתאומי בראייה

למידע נוסף
שיתוף

מידע נוסף

בודק...