Alternate Text

זכויות המטופל במחלות עיניים

התמודדות עם לקות ראייה הנובעת ממחלת עיניים מאתגרת ומכבידה על חייו של כל מטופל ומטופלת ובני משפחותיהם. אם אתם או מי מבני משפחתכם מתמודד עם מחלת עיניים, חשוב שתכירו את מגוון הזכויות והשירותים שעומדים לשירותכם המגיעים לכם בחוק, אשר נועדו להבטיח ללקויי ראייה ועיוורים שמירה על כבודם, עצמאותם וקיום אורח חיים מיטבי ככל האפשר, ואת הגופים שפועלים כדי להבטיח את מיצוי הזכויות הללו, לרבות משרדי ממשלה, חברות ציבוריות וארגונים חברתיים.

שיתוף

מידע נוסף

בודק...