Alternate Text

מחלות רשתית

מחלות רשתית הן הגורם המוביל לעיוורון כיום חיים בישראל אלפי חולי AMD, DME, PVO

למידע על מחלות רשתית
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

אבחון מחלות רשתית

אם אתם מרגישים ירידה באיכות הראיה
עליכם להיבדק אצל רופא עיניים מומחה

למידע על מחלות רשתית לבדיקה עצמית
Alternate Text
Alternate Text

טיפול במחלות רשתית

יש מגוון רחב של טיפולים מתקדמים
במחלות רשתית

למידע על טיפולים למידע על ניתוחים
Alternate Text

חיים עם לקות ראיה

החיים משתנים עם לקות ראיה
יש לנו טיפים שיוכלו להקל עליכם

לטיפים לזכויות החולה
בודק...